Måste man kunna rita manga innan man söker kursen?

Nej, men lite egen träning innan underlättar. Kursen börjar från början med karaktärsdesign och avancerar raskt vidare till berättande, manusskrivande och sedan serietecknande och publicering. Kursens lärare är erfarna och kommer kunna lägga uppgifter och handledning på den nivå och svårighetsgrad du önskar.

 

Hur mycket tid kommer krävas av deltagarna per vecka?

Då detta är en distanskurs på halvtid förväntas du lägga ca 10 timmar i veckan på att delta i strömmade videolektioner, ha chatt- eller mailhandledning med lärare samt rita på uppgifter. Minst hälften av den arbetstid du förväntas lägga på kursen varje vecka kommer avsättas för självständigt tecknande.

 

Vilka materialkostnader kommer man få räkna med utöver kurslitteraturen?

All teckningsmateriel kommer du själv få köpa in till självkostnadspris. Visst material är rekommenderat men inte obligatoriskt och det finns flexibilitet i kostnadsnivåerna utifrån dina ekonomiska förhållanden. Räkna med cirka 300-500 kr för papper, pennor och annat teckningsmateriel, så vida du inte tecknar digitalt och redan har program och hårdvara.

 

Är den fysiska träffen i Malmö obligatorisk och vad kommer den innehålla?

Ja, den är obligatorisk och spikad till det datum och tid du ser i kursinformationen så rådet är att du bokar resan så snart du fått antagningsbeskedet. På den fysiska träffen kommer vi att dels ha lektioner i tekniker som lämpar sig bäst att testa på i en fysisk klassrumsmiljö, till exempel tusch- och rastertekniker. Vi kommer även ha grupphandledning och övningar för att förbättra varandras manganoveller utifrån feedback och samarbeten.

 

Kostar kursen något?

Nej, kursen i sig kostar inget, men du kommer ha kostnader för eget material, kurslitteratur samt resan till den obligatoriska träffen. Kursen är CSN-grundande och du kan söka reseersättning genom CSN för närträffen. För mer information, kontakta Kvarnby folkhögskola via deras hemsida.

 

Har du några fler frågor kan du maila Kvarnby folkhögskola via deras hemsida.