Mangaskolan är en unik kurs i serieskapande utifrån den japanska seriekonstformen manga. Inom ramen för kursen kommer du få lära dig grundläggande steg inom serieskapande men fokus på de tekniker och regler som är vanliga inom manga. Det innefattar sådant som karaktärsdesign, manusskrivande, berättelsens struktur, layout av seriesidor, tecknings- och tuschtekniker, bakgrundsteckning, rastrering och publicering.

Under halvåret kommer du att få skapa din egen manganovell med stöd av erfarna och
specialiserade lärare som själva är aktiva mangatecknare. Kursen vänder sig till både de som har erfarenhet av mangateckning redan såväl som de som vill lära sig mangateckning från grunden.

 

Kursen är indelad i tre delar:

Karaktärsdesign
Undervisning och övningar i figurkonstruktion, karaktärsdesign, utveckla dess personlighet och bygga en intressant och medryckande huvudkaraktär samt ett register av bikaraktärer.

Serieskapande
Undervisning och övningar i manusskrivande, layoutskisser, tecknings- och tuschtekniker,
bakgrundsteckning, rastrering och textning. Vi går igenom varje steg i processen för att skapa varsin manganovell.

Publicering
Mot slutet av kursen kommer fokuset ligga på publicering av manganovellerna i olika former. Undervisning i webbserier, serietävlingar, fansin, bokbord på mangakonvent, trycka böcker, publicering på förlag och marknadskunskap.

 

Under denna distanskurs kommer vi träffas i person en gång i mitten av terminen på plats i Kvarnby Folkhögskolas lokaler i Malmö. Datum, tider, plats och upplägg finner du under Mangaskolan.

Mål
Kursen kommer ge dig djupare förståelse för mangateckningens unika grunder och tekniker. Varje del av kursen ämnar att vägleda dig i processen att skapa din egen korta manganovell. Du kommer med handledning och feedback från lärare och kurskamrater kunna avancera ditt eget mangaskapande.

Läs mer om kurslitteraturen under Mangaskolan.